INTEGRITETSPOLICY

 

Varför har vi en integritetspolicy?

Ginos Nordic AB värnar om din personliga integritet. Eftersom du som kund är viktig för oss, strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du gör ditt köp av oss och i samband med att du använder vår websida. Gällande integritetspolicy finns även tillgänglig på vår hemsida.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Ginos Nordic AB ( www.ginos.se ), org. nr 559272-0196, med adress c/o Kivra: 559272-0196, 106 31 Stockholm, e-mail: info@ginos.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter och ditt telefonnummer samt ditt personnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig: Vi kommer att behandla uppgifter om ditt köp samt din köphistorik. När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in personuppgifter, till exempel information om din IP-adress och vilka varor du tittat på samt lagt i din kundkorg på vår sajt. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss.

Alla personuppgifter som avser betalning hanteras av Klarna AB.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress, personnummer och telefonnummer (”dina kontaktuppgifter”) för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Det gör vi för att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp så kommer vi även använda ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden. Vi kommer även skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret för detta på vår hemsida. För att du ska få erbjudanden som känns relevanta för just dig så kommer vi i vissa fall anpassa innehållet i marknadsföringen med hjälp av Profileringsdata (förklaring av vad detta innebär finns nedan). Du kan när som helst anmäla att du inte vill ha dessa.

När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, din köphistorik, varor du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår sajt (”Profileringsdata”). Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet och möjliggör även att vi kan presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (så kallad profilering). Grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av. Även denna kan du när som helst avsluta genom att anmäla detta till oss.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Ginos lämnar inte ifrån sig dina uppgifter till annan. Vi hanterar dina uppgifter till order och leverans samt marknadsföring.

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara din kontaktinformation för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Profileringsdata raderas efter 24 mån från insamling då flera varor är sällanköpsvaror eller tidigare om du motsatt dig profilering.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad en gång per år få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används för att hålla reda din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Uppdateringar

Ginos äger rätten att från var tid till annan göra ändringar i integritetspolicyn. Det kan bero på t.ex. ändrade avtalsvillkor eller ändrad lagstiftning.